Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιούνιο του 2017»

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιούνιο  του 2017  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  02-08-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.

                                                                         
                                                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ