Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ         Αργοστόλι  11/07/2017
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ    & ΙΘΑΚΗΣ                             
                          
                                                                
                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κεφαλονιάς  & Ιθάκης  , καλεί τα μέλη του σε έκτακτη  γενική συνέλευση του συλλόγου μας  την Τρίτη 11   Ιουλίου 2017    και ώρα 19:00  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου    σύμφωνα με το άρθρο 10Β του  καταστατικού  με το παρακάτω    θέμα της  ημερήσιας διάταξης :

    Σχετικά με την  καταγγελία   των  συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα του Δήμου Κεφαλονιάς  που παρατάθηκαν αυτοδίκαια  σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν4429/2016 των  (21) συναδέλφων    συμβασιούχων  .  
                                        
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


  Ιωάννης   Μικελάτος                        Σταματούλα   Τσιμάρα