Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κέρκυρα   21  Ιουλίου  2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                              Α.Π. οικ. 62429/25668
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13 
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284
FAX :2661362283   
email:gramsylorg@kerkyra.gr   
                                                        ΠΡΟΣ: 1. κ. Θεόδωρο   Γαλιατσάτο 
                                                                          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων   
                                                                      2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν  
                                                                      3. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
                                                          4. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους   
                                                                          Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
                                                                      5. Εκτελεστικό  Γραμματέα
                                                                           κ. Παναγή  Ζησιμάτο
                                                                      6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρ/κης 
                                                                          Διακυβ/σης Π.Ι.Ν. (για την μέριμνα
                                                                           υποστήριξης της συνεδρίασης με    
                                                                                    τηλεδιάσκεψη)
                                                                    7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                                                                        Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας &  Ιονίου
                                                                        Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
                                                                        (για την παραχώρηση της αίθουσας                                
                                                                        συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη)
                                                             ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν. 
                                                                       2. κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
                                                                       3. Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.   
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής: 

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η.: Για τη χωροθέτηση νταμαριών στην Κέρκυρα και την αποκατάσταση των παλιών νταμαριών στην περιοχή τρουμπέτα Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η.: Για την κατάργησης στην πράξη της μονοδρόμησης στον παλιό επαρχιακό δρόμο της Αχαράβης.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η.: Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των δολωματικών ψεκασμών για το δάκο της ελιάς στην Κέρκυρα.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο.: Ανακοινώσεις – Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την δικαστική εξέλιξη   της υπόθεσης της ‘’άτακτης διαχείρισης’’ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς και για την πορεία υλοποίησης της δωρεάς Ανδρεάδη/Χανδρή.
 Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: Επικύρωση των πρακτικών της 23ης 24ης και 25ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής:  Ο   Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης.

ΘΕΜΑ 3o: 6η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Αποδοχές χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4o: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Σταβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5o: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις απ΄ ευθείας αναθέσεις στις οποίες προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ κατά το διάστημα 01/05/2017 έως 30/06/2017.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6o: Η πρόσφατη παραίτηση του Γενικού διευθυντή του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΤΑ) ανέδειξαν το νοσηρό κλίμα και τα φαινόμενα παρακμής που καιρό τώρα επικρατούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
     Εισηγητής:  Ο   Επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Πολιτεία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 7o: Για τη μεγάλη μόλυνση στη θαλάσσια περιοχή του πρώην Δήμου Κασσωπαίων Κέρκυρας και μέτρα αντιμετώπισης της.
     Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 8ο: Για την ιδιωτικοποίηση των 2 λιμανιών (Παλαιοκαστρίτσας και Μπενιτσών) που εξήγγειλε ο Δήμαρχος των ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ – ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα.
Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής. 

ΘΕΜΑ 9o: Λειτουργία Κινητής Μονάδας ΚΤΕΟ στους Παξούς.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος.

      ΘΕΜΑ 10o: «Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών σε πέντε (5) διατηρητέων Εκκλησιών - Μνημείων Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17-11-2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ  11o: «Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υποέργων της Πράξης – ΠΕ Λευκάδας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς. 

      ΘΕΜΑ 12o: «Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών σε Λιμενικά Έργα Π.Ε. Λευκάδας από τον σεισμό της 17-11-2015, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 13o: «Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών σε έργα Οδοποιίας - Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17-11-2015, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 14o:  Τρίτη Επικαιροποίηση της αριθμ. 67-8/25-04-2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την παροχή κινήτρων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 15o: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Ξενοδοχειακής Μονάδας SAN GIORGIO 4 ****, Δυναμικότητας 586 κλινών στη θέση Βλυχός, Τ.Κ. Σκάλας Δ. Κεφαλονιάς της εταιρείας Σ. & Κ. Ζαπάντης Α.Ε. . 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 16o: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου, κατηγορίας 4****, τελικής δυναμικότητας 1214 κλινών και των συνοδών έργων σε γήπεδο 99.556,27 τ.μ. με την επωνυμία ¨RODA BEACH RESORT & SPA¨, στη θέση «Ρόδα», Δ. Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας « ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.».
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειαρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 17o: «Διακοπή κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 14 (Άγιος Ηλίας Κέρκυρας- Ποταμός- Γιαννάδες δια Τεμπλονίου  & Λιβ. Ρόπα μέχρις της Επ. Οδού υπ΄ αριθμ. 13) στο ύψος της Γέφυρας του Ποταμού μήκους 20 μ. και εκτροπή της». 
 Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή. 

ΘΕΜΑ 18o: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της επαρχιακής οδού υπ΄ αριθμ. 2 (Κέρκυρα Αλεπού Άγιος Νικόλαος Τρίκλινο Πέλεκας) στο ύψος διασταύρωσης με οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη».
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 19o : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75-9/2016 Απόφασης του Περ. Συμβουλίου ως προς την ανάθεση επίβλεψης & υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας του έργου ««PASSAGE - Public Authorities Supporting low Carbon Growth in European maritime border regions» στα πλαίσια του προγράμματος "INTERREG EUROPE 2014-2020"».
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία ΑΕ, για την υποβολή πρότασης και υλοποίηση έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης 36 ¨Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές της ΠΙΝ¨ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. 
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

     ΘΕΜΑ 22o: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Κεφαλονιάς  για εκχώρηση φορτηγού οχήματος»   
     Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση       κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

                                                                   Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  
                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

                                      Χρήστος  Μωραΐτης