Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΛΥΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΛΥΣΙΠΠΗ"