Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το Σάββατο η λιτάνευση της εικόνας του Άγ. Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι στη μνήμη των θυμάτων των σεισμών του '53


Το πρόγραμμα αναλυτικά  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   EΟΡΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΣΕΙΣΜΩΝ 1953 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 


Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν Χριστιανῶν ὃτι εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν Κερκύρᾳ θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τῆς θλιβερᾶς ἀναμνήσεως τῶν σεισμῶν τοῦ ἔτους 1953, εἰς τήν πόλιν τοῦ Ἀργοστολίου θά λάβουν χώραν οἱ κάτωθι ἐκδηλώσεις :

10-08-2017 ΩΡΑ 8:30μ.μ. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἀργο- στολίου θά ψαλῇ Μέγας Ἑσπερινός μετ΄ ἀρτο- κλασίας καί Θείου Κηρύγματος. 
11-08-2017 Ἀπό τῆς 7ης ὣρας π.μ. θά σημαίνουν οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν πένθιμα καί ἐπί 10 λεπτά τῆς ὣρας, εἰς μνήμην τῶν φονευθέντων ὑπό τῶν σεισμῶν. ΩΡΑ 7:30 π.μ. Ὂρθρος. ΩΡΑ 8:30 π.μ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου. ΩΡΑ 10:30 π.μ. Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν θυμάτων τῶν σεισμῶν. ΩΡΑ 8:00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις. ΩΡΑ 9:00 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος διά τῶν ὁδῶν Βύρωνος – Παραλιακή - Κεντρική πλατεία, ὃπου θά τελεσθῆ δέησις ὑπέρ τῶν θυμάτων τῶν σει- σμῶν, τῇ συμμετοχῇ ὃλων τῶν Ἱερέων τῆς πόλεως Ἀργοστολίου καί τῶν πέριξ αὐτοῦ Ἐνοριῶν καί παρου- σία τῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐπισήμων τῆς Νήσου. 
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ