Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 με το παρακάτω θέμα:
• Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ