Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Η απάντηση του Δήμου Κεφαλλονιάς στην από 31-12-2012 επιστολή παραιτήσεως του κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου.