Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλοντος της ΚΕΔΕ. & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013Αργοστόλι   14-1-2013
                                    

 Επιτροπή περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει την Τρίτη 15-1-2013 η Επιτροπή περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται προτάσεις για την μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, δυνατότητες για χρηματοδότηση Δήμων, μέσω συμφώνου Δημάρχων κλπ.

Επί πλέον θα γίνει συζήτηση για  τις απεντάξεις  έργων από το ΕΠΕΡΑΑ ( πχ. Βιολογικός Αγίας Ευφημίας), θέματα συγχωνεύσεων ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ ,παρατάσεις οικ. Αδειών  και  για άλλα θέματα αυτοδιοίκησης, στον τομέα του περιβάλλοντος.

Στην επιτροπή, της οποίας πρόεδρος  είναι ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Κοτρωνιάς,  μετέχει σαν μέλος ο Δημοτικός σύμβουλος και επί κεφαλής της  παράταξης κ. Μάρκος  Κοτσιλίνης.

Από το γραφείο τύπου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
15/1/2013
Όπως είναι γνωστό και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής και ειδικά στη συνεδρίαση στη Χίο στα μέσα Ιουλίου 2012 είχαμε θέσει με έμφαση το θέμα των επικείμενων απεντάξεων έργων των Δήμων και των ΔΕΥΑ που είχαν ενταχθεί στο «Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013.
Στην ίδια κατεύθυνση είχαμε πραγματοποιήσει κοινές τεχνικές συσκέψεις με την Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τη ΠΕΤΑ Α.Ε.
Η ΠΕΤΑ δε στα πλαίσια και της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει με τη ΚΕΔΕ για την υποστήριξή της στα θέματα του ΕΣΠΑ και της συμμετοχής των εκπροσώπων της στις Επιτροπές παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρουσίασε μία τεκμηριωμένη έκθεση για την κατάσταση που βρίσκονται τα έργα περιβάλλοντος της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Ακολούθησε μία συνάντηση με το προϊστάμενο και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την οποία έχουμε ενημερώσει με σχετικό σημείωμα και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ στις 12/11/2012 ακολούθησε η αναμενόμενη ανάκληση αποφάσεων ένταξης πράξεων.
Συγκεκριμένα με τη υπ’ αριθμ. 126367/21-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (και έχοντας την αρμοδιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ) κ. Σωκράτη Αλεξιάδη ανακαλούνται (27) έργα αποχέτευσης με τελικούς δικαιούχους Δήμους, ΔΕΥΑ κ.α.
Η αιτιολογία της απένταξης εστιάζεται σύμφωνα με την απόφαση:
α) στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων (overbooking) και την εξυγίανση του προγράμματος ώστε να μην επιβαρυνθεί το ΠΔΕ της χώρας με αμιγώς εθνικούς πόρους για τη χρηματοδοτική τους κάλυψη.
β) στο γεγονός ότι δεν θεωρούνται οι πράξεις αυτές απαραίτητες σε σχέση με τις ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι στην Ε.Ε. στο τομέα του Περιβάλλοντος (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ).
γ) στο ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους και δεν έχουν λάβει προέγκριση δημοπράτησης για κανένα υποέργο τους.   
Παρά το γεγονός ότι η εμφανιζόμενη αιτιολογία βασίζεται σε μία λογική προσέγγιση επισημαίνουμε τα εξής:
1.     Για υπερδέσμευση πόρων του προγράμματος αυτοί που σίγουρα δεν έχουν καμία ευθύνη είναι οι φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Αντίθετα ανταποκρίθηκαν στις σχετικές προσκλήσεις, δαπανώντας για τη προετοιμασία των υποβαλλόμενων πράξεων πολύτιμους πόρους υποσχόμενοι τη βελτίωση των υποδομών και την αναπτυξιακή προοπτική στη περιοχή εφαρμογής των πράξεων αυτών. Σήμερα μένουν έκθετοι στις τοπικές κοινωνίες.
2.     Εμφανίζεται μία ασυνέχεια και αναξιοπιστία της διοίκησης η οποία εντάσσει έργα το Μάρτιο του 2012 και τα απεντάσει το Δεκέμβριο του 2012 όταν στο διάστημα αυτό έχουν μεσολαβήσει (2) εκλογικές αναμετρήσεις και σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και τη διοίκηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη πρόοδο υλοποίησής τους.
3.     Το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει προεγκρίσεις δημοπράτησης δεν βαρύνει τους φορείς της Αυτοδιοίκησης –παρά τις αδυναμίες που τυχόν έχουν εμφανίσει και οι υπηρεσίες των Δήμων και των ΔΕΥΑ- αλλά κύρια για να μην πούμε αποκλειστικά της μονάδα Γ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
Έχει δε αναφερθεί από πολλούς Δήμους η δυσκολία συνεργασίας με τη συγκεκριμένη μονάδα και η αδικαιολόγητη «βασανιστική» (και σκόπιμη;) καθυστέρηση στις προεγκρίσεις δημοπράτησης.
4.     Η θετική αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων αυτών σημαίνει ότι ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των προτεινόμενων πράξεων παρ’ ότι δεν αφορούσαν οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας.
Κατόπιν τούτου εκτιμούμε ότι το ελάχιστο που θα πρέπει ν’ απαιτήσουμε για τις συγκεκριμένες πράξεις είναι η ένταξή τους σε ένα ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ωρίμανσή τους και δέσμευση ότι θα είναι τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν χρηματοδοτικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 υπό το πρίσμα των προτεραιοτήτων και περιορισμών που τυχόν τεθούν από την εξειδίκευση της εφαρμογής του.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
(Αρ. αποφ. 126367/21-12-2012 ΥΠΕΚΑ)
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1
340115
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
2
340142
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΙΩΝ
3
340157
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
4
340167
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5
340175
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6
340186
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
7
340194
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
8
340202
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
9
340367
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ – ΚΟΡΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
10
346626
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
11
346629
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
12
346632
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
13
346649
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
14
346650
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
15
346653
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ,ΦΛΟΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
16
346659
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
17
346667
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΕΛ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
18
346669
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ
19
346683
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
20
346684
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΛΥΧΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ Δ. ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
21
346687
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
22
346688
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ Β΄ ΒΙΠΕ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
23
346692
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
24
346700
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
25
346721
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
26
346722
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
27
346969
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ