Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΠΡΑ Η ΛΕΙΒΑΘΩ

Φωτογραφίες: Γιώργος Μεσσάρης.