Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου


                                                    

                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, (ως προς την    

                                                                                                ημερομηνία συνεδρίασης)

                                                                                                Κέρκυρα   15 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κέρκυρα   12  Μαΐου   2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         Α.Π.οικ. 38726/15721
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284                                                         
FAX :2661023569  
email:gramsylorg@kerkyra.gr                            ΠΡΟΣ: 1. κ. Θεόδωρο   Γαλιατσάτο
                                                                                        Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  
                                                                                    2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν 
                                                                                    3. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
                                                                                    4. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους  
                                                                                         Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
                                                                                    5. κ. Παναγής  Ζησιμάτος
                                                                                        Εκτελεστικός  Γραμματέας
                                                                                    6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρ/κης
                                                                                        Διακυβ/σης Π.Ι.Ν. (για την μέριμνα
                                                                                        υποστήριξης της συνεδρίασης με   
                                                                                         τηλεδιάσκεψη)
                                                                                   7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
                                                                                      Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
                                                                                      Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
                                                                                       (για την παραχώρηση της αίθουσας                               
                                                                                       συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη)
                                                                            ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν.
                                                                                     2. κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
                                                                                     3. Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

   Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:


ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση συμμετοχής και υποβολής προτάσεων της ΠΙΝ στις τρέχουσες προσκλήσεις ΙΟΝ 42,43,44.
Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος

 ΘΕΜΑ 2o: 1) Περί συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
2) Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος

ΘΕΜΑ  3o: Διοργάνωση Διημερίδας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (Κέρκυρα, 02 & 03 Ιουνίου 2017) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος.

ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας με τίτλο : « Επισκευή – Συντήρηση – Καθαρισμός – Εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου».
Εισηγητής: Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

ΘΕΜΑ 6o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ΚΕΔΗΚΕ
Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 7o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της ΠΕ Κεφαλληνίας με τον Πολιτιστικό & Εξωραιστικό Σύλλογο Πόρου « ΠΡΟΝΗΣΟΣ»
Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 8o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ
Εισηγητής:  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  

ΘΕΜΑ 9ο: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Ελληνικό Όμιλο Αντισφαίρισης Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  

ΘΕΜΑ 10o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  
  
ΘΕΜΑ 11o:  Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης της Π.Ε. Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ούγκος Φόσκωλος.
Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος                                                               Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                              Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

           

                                                                                  Χρήστος  Μωραΐτης