Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ακύρωση Εκδήλωσης στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη

Το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και ο  Σύλλογος «Οι Φίλοι του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου»,
σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτου σοβαρού κωλύματος ακυρώνεται η εκδήλωση που θα γινόταν στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.


 Ο Αντιπρόεδρος                                                 Η Πρόεδρος
του Κοργιαλενείου Ιδρύματος                            του Συλλόγου Φ.Ι.Λ.Μ.
Παναγιώτης Μπαζίγος                                      Θεοδώρα Ζαφειράτου