Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Η Εθελοντική Ομάδα Πυλάρου παρουσιάζει το σύστημα εντοπισμού πυρκαγιών “ΓΛΑΥΚΑ”