Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Σε ιδιώτη οι εργασίες καθαριότητας λιμενικών και παραλιακών χώρων Σάμης, αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης

Με την υπ' Αρ. Πρωτοκόλλου Οικ 1055 και Αρ. Απόφ. 13/17, το Δημ. Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, παραχώρησε για ένα ημερολογιακό έτος, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, και με την μέθοδο της "απευθείας ανάθεσης", τις εργασίες καθαριότητας λιμενικών και παραλιακών χώρων Σάμης,

αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Και
συγκεκριμένα, από την περιοχή του Λουτρού μέχρι και το αλιευτικό καταφύγιο,
καθώς και την καθαριότητα των τουαλετών λιμένος Σάμης, στον Ρασσιά Περικλή.
Η αποζημίωση της ανωτέρω εργολαβίας,  ανέρχεται στο ποσό των 13.799,94 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων Φ.Ε. , οι οποίες θα βαρύνουν τον ίδιο.
Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση από τη "Διαύγεια", ΕΔΩ.
Το ίδιο εφαρμόστηκε και στα άλλα παραλιακά μέτωπα, τουριστικών περιοχών των δύο νησιών μας.
Τάσος Καβαλλιεράτος.