Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Ανάθεση εργασιών είσπραξης τελών και καβοδεσίας στο λιμάνι της Σάμης.

Με την υπ' αρ. πρωτ. oικ. 1051, απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς, Αλέξανδρου Μοσχονά,παραχωρούνται με τη μέθοδο της απ' ευθέιας ανάθεσης,οι  εργασίες: «καταγραφή σκαφών,
καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού, παραλαβή αιτήσεων ελλιμενισμού, χωροθέτηση, καβοδέτηση και
είσπραξη λιμενικών τελών λιμενικής ζώνης Σάμης», στον Βελισσαράτο Γεράσιμο.

Το χρονικό διάστημα των εργασιών είναι από 28/04/2017 έως 22/11/2017. Μπορεί δε να παραταθεί
εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης του ως άνω έργου το απαιτήσει.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση από τη Διαύγεια, ΕΔΩ.