Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Κέρκυρα - Βιταλάδες:"Σεργιάνη στη Παράδοση", με τη συμμετοχή του Πολιτ. Συλλόγου Πάστρας το "Παλιόκαστρο".


Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.

Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.Φωτογραφία του Τάσος Γερασίμου Καβαλλιεράτος.