Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Σάμη: Απόψε το Παραδοσιακό Πανηγύρι, των Αγίων Φανέντων στη Σάμη.