Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ι. ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  KΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
______________________________________________________
                      ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ &
                   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
MΙΝΩΟΣ 3 (ΣΤΕΝΟ ΔΕΗ) – ΤΗΛ. 2671 026374 – Email: kesypkef@sch.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 – 15.00 – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
 
Βασικά Σημεία της Προκήρυξης
για την Εισαγωγή Σπουδαστών
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων: 2671 028608
Πλησιέστερη Ενεργή Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ
ΚΕΝΤΡΙΚΟY ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ: 2613615444

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Με την Προκήρυξη αυτή εισάγονται συνολικά 985 Έλληνες σπουδαστές/ σπουδάστριες (514 πλοίαρχοι & 471 Μηχανικοί)  που κατατάσσονται σε  2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & τις  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ως εξής:

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α. Σε ποσοστό 50% των θέσεων για αποφοίτους ΓΕ.Λ  [257  πλοίαρχοι & 235 Μηχανικοί]
β. Σε ποσοστό 20%για αποφοίτους  ΕΠΑ.Λ [103 πλοίαρχοι & 94 μηχανικοί]
Μέσω των  Πανελληνίων Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας. Η επιλογή και ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας. 

- Τα τμήματα των Α.Ε.Ν.  εντάσσονται στο 2ο και 5ο  Επιστημονικό πεδίο.
Υποψήφιος ο οποίος έχει καταθέσει αιτήσεις προκειμένου να συμμετέχει για την εισαγωγή του στις Α.Ε.Ν και με τις δύο διαδικασίες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων και μέσω Απολυτηρίου Λυκείου) εφόσον εισάγεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα με την πρώτη Γενική Κατηγορία, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής του μέσω της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
•->Oι  υποψήφιοι και της Πρώτης  Γενικής  Κατηγορίας  πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟ 6/6/2017  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Ν.Α.  ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ A.E.N. (πλην Οινουσσών)  τα παρακάτω δικαιολογητικά (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)                              ΜΕΧΡΙ:  6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  ημέρα Πέμπτη (έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά):

1.Γνωμοδότηση Yγειονομικής Eπιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε A.E.N της αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι εφόσον εισαχθεί στις ΑΕΝ στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από τις Α.Ε.Ν (ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
3.Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζομένου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
4.Φωτοαντίγραφο & των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις Α.Ε.Ν να συμμετέχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία,  (μέσω αξιολόγησης του απολυτηρίου) υποχρεούνται να ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ & ΜΕΧΡΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017!!
Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου, που  μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και χορηγηθεί και όχι αργότερα από την 10.08.2017 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην Α.Ε.Ν στην οποία αρχικώς είχε κατατεθεί η σχετική αίτηση.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ[ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ  & ΤΕΕ Β ΄ ΚΥΚΛΟΥ  - ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ]
 α. Σε ποσοστό 15% των θέσεων  για αποφοίτους ΓΕ.Λ  [77 Πλοίαρχοι & 71 Μηχανικοί]
 β. Σε ποσοστό 5% για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ (διαφόρων ειδικοτήτων)  [26 Πλοίαρχοι & 24 Μηχανικοί]
 γ. Σε ποσοστό 8% για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ (Ναυτικού/ Ναυτιλιακού Τομέα) & ΤΕΕ Ναυτικού/Ναυτιλιακού Τομέα [41 Πλοίαρχοι & 38 Μηχανικοί]
δ. Σε ποσοστό 2% για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ λοιπών τομέων & αποφοίτους ΤΕΕ Β΄ κύκλου διαφόρων τομέων [10 Πλοίαρχοι & 9 Μηχανικοί]
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ των υποψηφίων θα γίνει με τη μηχανογραφική εφαρμογή του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β΄ και με βάση: 1. Το βαθμό του Απολυτηρίου τους [εκφρασμένο σε χιλιάδες , π.χ. Μ.Ο. Απολυτηρίου 15,5 = 15.500 μόρια] -            2.Την πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας [από 2000 έως  2500 μόρια ανάλογα με το επίπεδο της γνώσης]  και                                               3. Την τυχόν θαλάσσια υπηρεσία [από 1200 έως  5.400 μόρια].
[ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: Απολυτήριο 20 Χ 1000 = 20.000 , Πτυχίο επιπέδου Proficiency στα Αγγλικά 2.500, Θαλάσσια Υπηρεσία 270 ημερών Χ 20 = 5.400 → 27.900]
→ Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» (Γεν. Παιδείας)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

•->Oι  υποψήφιοι της Δεύτερης Γενικής  Κατηγορίας  πρέπει να καταθέσουν σε οποιαδήποτε A.E.N. [πλην Οινουσσών] τα παρακάτω δικαιολογητικά (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) μέχρι 10-08-2017 ημέρα Πέμπτη (έχοντας μαζί τους αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας):

1.     Τίτλο σπουδών . Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απολύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κάτοχος περισσότερων από ένα τίτλων απόλυσης, υποβάλλει εκείνον με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής.
2.  Γνωμοδότηση Yγειονομικής Eπιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε A.E.N της αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι εφόσον εισαχθεί στις Α.Ε.Ν στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση  και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από τις Α.Ε.Ν   (ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
4.   Φωτοαντίγραφο & των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
5.  Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)
6Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσαςΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
α. Σε ποσοστό 10%  επιπλέον επί του συνολικού αριθμού εισακτέων [52 Πλοίαρχοι & 47 Μηχανικοί] για τέκνα ή αδέλφια αναπήρων & θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου & Εθνικής Αντίστασης και τέκνα πολυτέκνων
β. Σε ποσοστό 3% επιπλέον επί του συνολικού αριθμού εισακτέων [15 Πλοίαρχοι & 15 Μηχανικοί] για τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά.
γ. Σε ποσοστό 2% επιπλέον επί του συνολικού αριθμού εισακτέων [11 Πλοίαρχοι & 9 Μηχανικοί] ι) για ορφανούς ιι) με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή συζύγους με συγκεκριμένα σοβαρά προβλήματα υγείας.
•->Oι υποψήφιοι των Ειδικών Κατηγοριών πρέπει να καταθέσουν ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού
2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες από 01.01.1990 και μεταγενέστερα)
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία   και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι  υποψήφιοι του Νομού Κεφαλληνίας για τη χορήγηση του παραπεμπτικού σημειώματος και της σχετικής Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών & Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) θα απευθύνονται στην πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσα Αρχή , δηλαδή του  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  , έχοντας μαζί τους:
1. Ακτινογραφία Θώρακος από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση, 
2. Δύο (02) φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
4. Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (41,17) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3741 ή ηλεκτρονικό παράβολο ως ακολούθως:
Ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Όσοι υποψήφιοι προβούν στην έκδοση e-παραβόλου πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e− παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ (Απογραφουσών Λιμενικών Αρχών)
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των 41.17 ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ].

Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΟπτική οξύτητα:  Χωρίς γυαλιά 4/10-4/10 ή 5/10-3/10 - Με γυαλιά 7/10-7/10
  Αντίληψη χρωμάτων: Σε (10) ISHIHARA που δείχνονται επιτρέπονται (3) σφάλματα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Οπτική οξύτητα:   Χωρίς γυαλιά 2/10-2/10  -  Με γυαλιά 6/10-6/10
  Αντίληψη χρωμάτων: Αναγνώριση τρίχρωμου φανού

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:
Η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών συνεδριάζει ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ (εκτός από την Τετάρτη 26/7/17)  από 09.00 ως 12.30.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 615427 & 2613 615444
Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, θα παραλάβετε από την Επιτροπή τα παραπεμπτικά για τον οφθαλμίατρο (Κότσιφας Κ. - Κανακάρη 124-126 – Τηλ. 2610224784)  & τον παθολόγο  (Χριστόπουλος Επ. – Ερμού 56-58 –Τηλ. 2610271175)
Μετά την εξέταση από τους δύο γιατρούς , επιστρέφετε στην Επιτροπή τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από αυτούς παραπεμπτικά και παραλαμβάνετε τη Γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ως εξής:
(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΠΑΝΠ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (Ε-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.
(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΝΠ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου από την επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.
(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:
1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων .
2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.
3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ).
4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.yen.gr/web/guest/-/prokeryxe-gia-ten-eisagoge-spoudaston_spoudastrion-stis-aen-akademaikou-etous-2017-18-ada-ps4phth465