Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ.

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κέρκυρα  14   Ιουλίου  2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                         Α.Π.οικ. 59805/24495
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13 
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284
FAX :2661023569   
email:gramsylorg@kerkyra.gr   
                                                                       ΠΡΟΣ: 1. κ. Θεόδωρο   Γαλιατσάτο 
                                                                                Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων   
                                                                                    2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν  
                                                                                3. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
                                                                        4. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους   
                                                                                         Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
                                                                                    5. κ. Παναγής  Ζησιμάτος 
                                                                                        Εκτελεστικός  Γραμματέας 
                                                                                    6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρ/κης 
                                                                                        Διακυβ/σης Π.Ι.Ν. (για την μέριμνα
                                                                                        υποστήριξης της συνεδρίασης με    
                                                                                         τηλεδιάσκεψη)
                                                                                   7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                                                                                       Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας &  Ιονίου
                                                                                       Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
                                                                                       (για την παραχώρηση της αίθουσας                                
                                                                                       συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη)
                                                                            ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν. 
                                                                                     2. κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
                                                                                     3. Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)


Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής: ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού). 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: 5η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Αποδοχές χρηματοδότησης - Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: Συμπλήρωση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ και Περιφερειακών Ενοτήτων 2017 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ 155/Α΄). 
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3o: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ  4o: Έγκριση εταιρικού για το LEADER Ζακύνθου.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5o: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της ‘’άτακτης διαχείρισης’’ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  6o: Ενημέρωση για την δωρεά της Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  7o: Ενημέρωση για την παραχώρηση του παλαιού νοσοκομείου Ζακύνθου στην Π.Ε Ζακύνθου.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  8o: Ενημέρωση για το καμένο αυτοκίνητο του Περιφερειάρχη.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

                                                                Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  
                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 


                                     Χρήστος  Μωραΐτης